जो तो सांगे ज्याला त्याला,Jo To Sange Jyala Tyala

जो तो सांगे ज्याला त्याला
वेड लागले राधेला

पितांबराची साडी ल्याली
मोरपिसांची करी काचोळी
वेळी अवेळी काजळकाळी
उटी लाविते मुखचंद्राला

विळखा सुंदर कचश्रेणीचा
मुकुट चढविते फुलेवेणीचा
हार अर्पिता मुक्तामणिचा
मोडीत डोळे प्रतिबिंबाला

डुंबत अविरत यमुना डोही
राधेची ती कृष्णा होई
मिठी मारते ओलेतीही
शेषशायी भगवंताला

No comments:

Post a Comment