झांजीबार झांजीबार,Jhanjibar Jhanjibar

दुनिया तुफान मेल
नहीं भैंया, दुनिया वेड्यांचा बाजार !

दुनिया वेड्यांचा बाजार
झांजीबार, झांजीबार, झांजीबार !

एका रात्री इथून पसार
दुसऱ्या रात्री दर्यापार
हुश्शार, भाईं हुश्शार !
झांजीबार, झांजीबार, झांजीबार !

बुडलो, मेलो, ठार अखेरीस
कुठे सुरैया, निम्मी, मीना, नर्गिस
लाख खर्चले, वसूल हजार
झांजीबार, झांजीबार, झांजीबार !

आली रे आली रसाळ आंबेवाली
आरे हड्‌ !
आली, आली नवी निवडणुक
पेरा पैका, मते आपसूक
मत चिठ्ठ्यांचे गळ्यात हार
झांजीबार, झांजीबार, झांजीबार !

No comments:

Post a Comment