झुळझुळे नदी ही बाई,Jhula Jhule Nadi Hi Bai

झुळझुळे नदी ही बाई
देहलतेला शीतल करुनी आनंदाने गाई

पान फुलांनी तरुवर फुलती
पाण्यावरती तरंग झुलती
सुरेल मुरली नादे घुमते ती अंब्याची राई

सुखात का ग खुपते काही ?
शाम सावळा भेटत नाही

राधेला का छळिती गोपी कळत कसे ग नाही

या पाण्यावर हृदय उमलते
हृदयातुनि का गुपित उकलते
नको गुपित ते उकलायाते अबोलीच मी राही

No comments:

Post a Comment