झाली पहाट झाली पहाट,Jhali Pahat Jhali Pahat

झाली पहाट, झाली पहाट

विरे काळोखाचा वेढा, चांद वळला वाकडा
वाजे राउळी चौघडा, डुले दारीचा केवडा
भवती जंगल दाट

साद घालितो कोंबडा, उठा नयन उघडा
पहा उजळल्या कडा, पडे प्राजक्ताचा सडा
खचली पाऊलवाट

घरघर घरोघरी, सूरमंजूळ लहरी
तरंगत वाऱ्यावरी, जाती पहिल्या प्रहरी
गाती सृष्टीचे भाट

जाता गुंजती गौळणी, मंद पैंजण पावली
कटि कुंभ आंदोलती, गानी गुंग भृंगावली
बोले पाणियाचा घाट

झोपडीत मायलेकी, दळताती सासूसूना
तुझे पाऊल पडू दे, अंगणात नारायणा
उजळीत पुढली वाट

No comments:

Post a Comment