झाली भली पहाट,Jhali Bhali Pahat

दिली कोंबड्याने बांग
विझे चांदण्याची रांग
ये जाग पाखरांना, तो ऐक किलबिलाट
झाली भली पहाट !

रे ऊठ रानराजा, झाली भली पहाट

मुक्या लेकराची माय
हंबरते माझी गाय
घे ओढ वासरू ते, रुतली गळ्यात गाठ

उरी लेकराची आस
झरे माउलीची कास
त्या झेलताच धारा, आला भरून माठ

लागे दुडुदुडु करू
खुळे शेळीचे कोकरू
येताच माय चाटु, ते थांबले मुकाट

अंगे झिंझाडून सैल
उभे ठाकले रे बैल
गवतात झोपलेली न्हाली दवात वाट !No comments:

Post a Comment