जीवाच्या जिवलगा नंदलाला,Jeevachya Jivalaga

जीवाच्या जिवलगा नंदलाला रे

यमुनेत तुझ्या-माझ्या बिंब मुखांचे
बासरीत तुझ्या-माझ्या गीत सुखाचे

स्मरणाने जीव माझा धुंद झाला रे

चांदण्यांची नित्य नवी रासलीला रे
पाखरांच्या गळा नवी गीतमाला रे

कमळदळांत नवा गंध आला रे

माझ्या कानी ओळखीचा साद आला रे
प्रभू तुझ्या पावलांचा नाद झाला रे

धावले मी तुझ्या पदवंदनाला रे

No comments:

Post a Comment