जे तुझ्याचसाठी होते,Je Tujhyach Sathi Hote

जे तुझ्याचसाठी होते केवळ फुलले
वाटेत तुझ्या मी फूल ठेवुनी गेले

रथ ऐश्वर्याचा या वाटेने गेला
जयघोष तुझा मग सर्व जगाने केला
मी दूर एकटी, माझे डोळे ओले

त्या फुलासारखी अबोल माझी प्रीत
ती अबोल पूजा या माझ्या हृदयात
नच ओठांवरती नाव तुझे कधि आले

तुज कसे कळावे देवा ? नाही कळले :

मी दूर अलक्षित तुजसाठी तळमळले
त्या फुलांत माझे हृदय ठेवुनी गेले

No comments:

Post a Comment