जाशि कुठे नवनित-चोरा,Jashi Kuthe Navneet Chora

मुरलीधर चित्तचकोरा रे
जाशि कुठे नवनित-चोरा रे

आज तुझी ना होईल सुटका
फोडुनि बघ तू गोरस-मटका
किती करशिल शिरजोरी असता,
तुझ्या भोवती घेरा रे

असेल राधागौळण वेडी
करू नको अमुच्याशी खोडी
सांगताच येईल यशोदा,
हाती घेउनि झारा रे

ऐक सांगते अता शेवटी
मंजुळ पावा धरुनी ओठी
घुमवशील तेव्हाच तुला रे,
सोडू नंदकुमारा रे

No comments:

Post a Comment