जाशिल कोठे मुली तू,Jashil Kothe Muli Tu

जाशिल कोठे मुली तू ?
नेशिल तेथे मुला तू !

नेऊ कुठे मी तुला सुंदरी
स्वप्नात ने यक्षभूमीवरी

स्वप्न कोठे वसे ? त्यात जावे कसे ?
हात हाती धरी संगती चाल तू !

प्रितिचा प्रांत का अजुन ना लागला

भृंग गाति पहा चुंबताना फुला
वृक्ष आणि लता, डोलति बिलगता
पाहुनि घे गडे प्रितीची रीत तू !

आनंद लाभे मना, लोचना
प्रितीमुळे ही फुले भावना
ती कथा राहिली, प्रीत ना पाहिली
पांघरू पाहसी व्यर्थ का वेड तू ?No comments:

Post a Comment