जरी कुणा श्रीमंताची सून,Jari Kuna Shrimantachi Soon

जरी कुणा श्रीमंताची सून होय शारदा ।
तरी त्यास साजे ऐशी तिची रूपसंपदा ॥

बघुनि तीस आकाशींची चांदणी दिपावी ।
नाहिं रूपवंती दुसरी ह्जारांत ठावी ।
हंसत थोर सरदारांनी मागणी करावी ।
परि मला मनचे मांडे चुरुनि काय फयदा ॥

No comments:

Post a Comment