जनी उकलिते वेणी,Jani Ukalite Veni

जनी उकलिते वेणी ।
तुळशीचे बनी ॥१॥

हाती घेऊनिया लोणी ।
डोई चोळी चक्रपाणी ॥२॥


माझे जनीला नाही कोणी ।
म्हणुनी देव घाली पाणी ॥३॥

जनी सांगे सर्व लोका ।
न्हाऊ घाली माझा पिता ॥४॥

No comments:

Post a Comment