जनी जाय पाणियासी,Jani Jaay Paniyasi

जनी जाय पाणियासी । मागें धांवे हृषिकेशी ॥१॥

पाय भिजों नेदी हात । माथां घागरी वहात ॥२॥


पाणी रांजणांत भरी । सडासारवण करी ॥३॥

धुणें धुऊनियां आणी । म्हणे नामयाची जनी ॥४॥

No comments:

Post a Comment