जन विजन झालें आम्हा,Jan Vijan Jhale Aamha

जन विजन जालें आम्हा ।
विठ्ठलनामा प्रमाणे ॥१॥

पाहें तिकडे मायबाप ।
विठ्ठल आहे रखुमाई ॥२॥

वन पट्‍टण एकभाव ।
अवघा ठाव सरता जाला ॥३॥

आठव नाहीं सुखदु:खा ।
नाचे तुका कौतुकें ॥४॥

No comments:

Post a Comment