जळ डहुळले बिंब,Jal Dahulale Bimba

जळ डहुळले बिंब हरपले
चंद्राला सोडून चांदणे चालले

दाटल्या साऊल्या कातर उदास
गडद धुक्यात कोंदले आकाश

No comments:

Post a Comment