जा मुलि शकुंतले सासरी,Ja Muli Shakuntale Sasari

जा मुलि शकुंतले, सासरी
आवरी डोळ्यांमधल्या सरी !

वडील मंडळी असतिल कोणी
वागच त्यांच्या अर्ध्या वचनी
सवतीलागी मानुनी बहिणी
राहि सदा हासरी !

पतिसेवा हे ब्रीद आपुले
देवाहुन ती थोर पाउले

रागावून ते जरी बोलले
बोलु नको त्यावरी !

दोन्ही कुळांचे नाव वाढवी
पतिव्रतेची पदवी मिळवी
संसारी तुज वाण नसावी
लक्ष्मी तू साजिरी !

No comments:

Post a Comment