जा जा रानीच्या पाखरा,Ja Ja Ranichya Pakhara

जा जा, रानीच्या पाखरा, तू जा, रं, भरारा
तुला घालिते चारा, तुला घालिते चारा
द्यावा संदेसा म्हायेरा, जा रं, भरारा !

दूर डोंगरापल्याड नदीकाठी माझा गाव
तिथं नांदतोया द्येव नरसुबाराव
लहान-थोरांसी मायेचा त्योच आसरा !

बाई, म्हयेराचं थोरपन वानु कसं ?
पुन्यवंत माझं मायबाप द्येव जसं
गंगा निर्मळ मायेचा व्हातोया झरा !

माझ्या खुशालीचा सांगावा दे माउलीला
पड पाया तिच्या, सांग, येती याद मला
तुला भेटाया जीव हुतो माझा घाबरा !

No comments:

Post a Comment