जा जा न वचना,Ja Ja Na Vachana

जा जा न वचना । बोला थांबवीत कोणी न आपणा ॥

कसा थाट मांडिला । लव जरी खेळतां या पला ।
त्यांत थोरपण उरतेची ना ॥

No comments:

Post a Comment