घट डोईवर घट कमरेवर,Ghat Doivar Ghat

घट डोईवर घट कमरेवर,
सोडी पदरा, नंदलाला, नंदलाला रे

कुणीतरी येईल अवचित पाहिल
जाता जाता आगहि लाविल,
सर्व सुखाच्या संसाराला, नंदलाला रे

हलता कलता, घट खिंदळता
लज्जेवरती पाणी उडता
नकोच होईन मीच मला, नंदलाला रे

केलीस खोडी, पुरे एवढी
जोवर हसते मनात गोडी
हसुनी तूही हो बाजूला, नंदलाला रे

No comments:

Post a Comment