ओम्‌ नमो भगवते Om Namo Bhagavate

'ओम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय ते'

मंत्र जपताचि हा दुरित तम भंगतेजेथ ना हीनता, मलिनता न जिथे

दिव्य लोकी अशा अढळ पद लाभते !

No comments:

Post a Comment