डोळे कशासाठी Dole Kashasathi

डोळे कशासाठी? कशासाठी?

तुला साठवून मिटून घेण्यासाठीआला भरून पाऊस, नको एकटा जाऊस

अरे सरी कशासाठी, तुला बिलगून भिजून जाण्यासाठीनाव तुझे मनातले, चांदणेच रानातले


शब्द कशासाठी, तुला आठवून भरून येण्यासाठीवेल मोहरून आली, फुले अंगभर झाली

वारा कशासाठी, गंध वनातून पाखरू होण्यासाठीअसा तुझा भरवसा, चांदण्याचा कवडसा

ओठ कशासाठी, थोडे थरारून जुळून जाण्यासाठी

No comments:

Post a Comment