डोळे माझे त्यात तुझे रूप Dole Majhe Tyat Tujhe Roop

डोळे माझे, त्यात तुझे रूप कसे ?

ओठ माझे, त्यात तुझे गीत कसे ?चित्त माझे, त्यात तुझी प्रीत कशी ?

वीज इथे, आग तिथे, सांग कशी ?

नीज माझी, त्यात तुझे स्वप्न कसे ?
चाल माझी, त्यात तुझा डौल कसा ?

स्पर्श तिथे, कंप इथे, सांग कसा ?

गाल माझे, त्यात तुझे रंग कसे ?चंद्र माझा, त्यात तुझा डाग कसा ?

देह इथे, प्राण तिथे, सांग कसा ?

चाल माझी, त्यात तुझे सूर कसे ?श्वास माझा, त्यात तुझी ओढ कशी ?

चोर तिथे, चोरी इथे, सांग कशी ?


वेध माझा, त्यात तुझे तीर कसे ?

No comments:

Post a Comment