डोल डोलतंय्‌ वाऱ्यावर बाय Dol Dolatay Varyavar Bay

डोल डोलतंय्‌ वाऱ्यावर बाय माझी डोल डोलतंय्‌ वाऱ्यावरखंडोबा राया परतंय्‌ मी पाया

तुझे भेटीला हाणीन नौकेलाडोंगरची माऊली कोल्यांची सावली

दर्यान्‌ कोल्यांचे हाकेला धावली
होरं कसं जाऊ दे बारान्‌ गावीला

माव्हरं सोनेरी पडेल आपले डोलीलामाव्हरं कसं परलंय्‌ आपले डोलीला

शिंगाला सरगा काटेरी पालापुनवेचा चांद कसा डोंगराला आयलाय्‌ गो

पुनवेचा चांद कसा डोंगराला आयलाय्‌


No comments:

Post a Comment