चित्र तुझे हे सजीव होऊन,Chitra Tujhe He Sajeev

चित्र तुझे हे सजीव होऊन येईल भेटीला
लागले पंख प्रीतिला

असेच भोळे असतील डोळे
केस कपाळी कुरळे कुरळे
रंग गुलाबी असेल का रे हसऱ्या ओठीला
लागले पंख प्रीतिला

रूप दर्पणी भिन्न दिसावे
हृदय मंदिरी तूच असावे
उपमा नाही तुझ्या नि माझ्या प्रेम संगतीला
लागले पंख प्रीतिला

या प्रतिमेची करीन पूजा
ह्या हृदयाचा तू तर राजा
तुझिया चरणी अर्पण करिते माझ्या भक्तीला
लागले पंख प्रीतिला

No comments:

Post a Comment