चिंचा आल्यात पाडाला,Chincha Aalyat Padala

चिंचा आल्यात पाडाला
हात नको लावूस झाडाला
माझ्या झाडाला !

माझ्या कवांच आलंय्‌ ध्यानी
तुझ्या तोंडाला सुटलंय्‌ पाणी
काय बघतोस राहुन आडाला ?

मी झाडाची राखणवाली
फिरविते नजर वर खाली
फळ आंबुस येइल गोडाला !

माझ्या नजरेत गोफणखडा
पुढं पुढं येसी मुर्दाडा
काय म्हणू तुझ्या येडाला ?

No comments:

Post a Comment