चांदोमामा चांदोमामा,Chandomama Chandomama

चांदोमामा, चांदोमामा ..... भागलास काय ?
घरचा अभ्यास केलास काय ?

चांदोमामा, चांदोमामा ..... लपलास काय ?
पुस्तक हरवून बसलास काय ?

चांदोमामा, चांदोमामा ..... रुसलास काय ?
गणितात भोपळा घेतलास काय ?

No comments:

Post a Comment