चिकना चिकना म्हावरा,Chikana Chikana Mhavara

घेऊनशी जा रं ताजा ताजा दादा ताजा ताजा
चिकना चिकना म्हावरा माझा

इस्वास ठेव रं सांगतंय्‌ नक्की

याचे पुरती कोंबरी फिकी
अंगानं जोर येईल कामकाजा दादा कामकाजा
चिकना चिकना म्हावरा माझा

दिसतंस मेल्या बोंबलावनी
खाशील तर होशील भोपल्यावानी
ताकदीच्या दव्याचा ह्यो राजा दादा ह्यो राजा
चिकना चिकना म्हावरा माझा

तलूनशी खा जरा गरम गरम
मिटुनशी जाईल सगला भरम
वाजंल खुषीचा बेंडबाजा दादा बेंडबाजा
चिकना चिकना म्हावरा माझा

No comments:

Post a Comment