चरणि तुझिया मज देई,Charani Tujhiya Maj Dei

चरणि तुझिया मज देई, वास हरी

चरणतळी तव कमल विराजे,
तेच करी मज देवा, कल्पवरी
कुणा संतती, कुणा राज्य दे,
मजला हरिचे देई रे, चरण परी

कुणा स्वर्ग दे, कुणा मुक्ति दे,
मजला परि चरणाचा, दास करी
मी घाली ना संकट तुजवरि,
केवळ मज चरणाचे, रजच करी

चिकटुन राहिन सदा पदाला,
इतुकी मम पुरवावी रे, आस परी
मिरवीन वैभव हे त्रैलोक्यी
येइल तरि नृपतीला, काय सरी ?

No comments:

Post a Comment