चंद्रमुखी तू मेघसावळी,Chandramukhi Tu Megha

चंद्रमुखी तू मेघसावळी
सावली आभाळाची
हिरव्या रानी जशी दरवळे
पाकळी हिरव्या चाफ्याची ग

नेत्र तुझे रानात पाहुनी
हरिणे बघ पडतात फशी
कवळी काया अशी थरारे
पहिली पाऊसधार जशी ग

शब्दांच्या तळी सूर मधाचा
साळुंकीची जात जशी
ओठावरचा तीळ लाजरा
मदनावरची मात जशी ग

भाग्यवंत तो पुरूष ज्याला
तू आपणहुन आलिंगीशी
नागिणीच्या विळख्यात तुझ्या या
सुख सोन्याचे बावनकशी ग

No comments:

Post a Comment