चंद्रभागेच्या तिरी उभा,Chandrabhagechya Tiri


चंद्रभागेच्या तिरी, उभा मंदिरी, तो पहा विटेवरी
(विठ्ठल विठ्ठल जयहरि जय विठ्ठल विठ्ठल जयहरि )

दुमदुमली पंढरी, पांडुरंग हरि, तो पहा विटेवरी
(विठ्ठल विठ्ठल जयहरि जय विठ्ठल विठ्ठल जयहरि )


जगी प्रगटला तो जगजेठी, आला पुंडलिकाच्या भेटी
पाहुन सेवा खरी, थांबला हरि, तो पहा विटेवरी
(विठ्ठल विठ्ठल जयहरि जय विठ्ठल विठ्ठल जयहरि )

नामदेव नामात रंगला, संत तुका किर्तनी दंगला
टाळ घेऊन करी, चला वारकरी, तो पहा विटेवरी
(विठ्ठल विठ्ठल जयहरि जय विठ्ठल विठ्ठल जयहरि )

संत जनाई ओवी गाई, तशी सखु अन्‌ बहिणाबाई
रखुमाई मंदिरी, एकली परी, तो पहा विटेवरी
(विठ्ठल विठ्ठल जयहरि जय विठ्ठल विठ्ठल जयहरि )

No comments:

Post a Comment