चल उठ रे मुकुंदा,Chal Uth Re Mukunda

चल उठ रे मुकुंदा, झाली पहाट झाली !
बाहेर चांदण्याला हलकेच जाग आली !

मंदावला कधीचा गगनात शुक्रतारा
अन्‌ चोरपावलांनी आला पहाटवारा
गालांवरी उषेच्या आली हळूच लाली !

घे आवरून आता स्वप्नांतला पसारा
बेचैन गोकुळाने केला तुझा पुकारा
तव गीत गात सारी ही पाखरे उडाली !

तुज दूर हाक मारी कालिंदिचा किनारा
कुंजांतल्या फुलांनी केला तुला इशारा
तुज शोधण्यास वेडी राधा पुन्हा निघाली !

No comments:

Post a Comment