कुणी ग बाई मारली,Kuni Ga Bai Marali

अजुनी जाईना कळ दंडाची चढवू कशी मी चोळी
कुणी ग बाई मारली कोपरखळी ?

दिसं जत्रंचा होता पहिला, साजा संगं मी शिणगार केला
मी बाई भित्री, हरिणी बावरी, नाजुक चंद्रावळी
कुणी ग बाई मारली कोपरखळी ?


हौशी, गवशी, नवशी पोरं, फिरू लागली मागं म्होरं
कोण कसा ग डिवचून गेला राधेला वनमाळी
कुणी ग बाई मारली कोपरखळी ?

कळ गेली ग काळीज चिरुनी, काटा आला अंगावरुनी
दवापाणी मी करू, कशाची उगळून लावू मुळी?
कुणी ग बाई मारली कोपरखळी ?

No comments:

Post a Comment