कोणास ठाऊक कसा,Konas Thauk Kasa

कोणास ठाऊक कसा ? पण सिनेमात गेला ससा !
सशाने हलविले कान, घेतली सुंदर तान,
सा, नि, ध, प, म, ग, रे, सा, रे, ग, म, प
दिग्दर्शक म्हणाला, "वाहवा !", ससा म्हणाला, "चहा हवा !"

कोणास ठाऊक कसा पण सर्कशीत गेला ससा !
सशाने मारली उडी, भरभर चढला शिडी
विदुषक म्हणाला, "छान छान !", ससा म्हणाला, "काढ पान !"

कोणास ठाऊक कसा पण शाळेत गेला ससा !
सशाने म्हंटले पाढे
(बे एकं बे, बे दुणे चार, बे त्रीक सहा, बे चोक आठ)घडघड वाचले धडे
गुरुजी म्हणाले, "शाब्बास !", ससा म्हणाला, "करा पास !"

No comments:

Post a Comment