खुलविते मेंदी माझा रंग,Khulavite Mendi Majha

खुलविते मेंदी माझा रंग गोरापान हो रंग गोरापान
गोरा गोरा पान जसं केवड्याचं रान बाई ग केवड्याचं रान


दोन डोळे नंदादीप, पेटले हे आपोआप
काजळली पापण्यांची, बदामी कमान हो रंग गोरापान

नीलमणी नयनांत, हिरकण्यांचे हो दात
ओठ लाल लाल माझे, माणकासमान हो रंग गोरापान

नवी लाज लाजते मी, नवा साज साजते मी
लाजऱ्या मनाला माझ्या, करा बंदिवान हो रंग गोरापानNo comments:

Post a Comment