खरा ब्राम्हण नाथची,Khara Bramhan Nathachi

खरा ब्राम्हण नाथची झाला
जो महारा घरी जेवला

गोदावरीचे करुनी स्नान
पवित्र पावन नाथ देखुन
दुष्ट थुंकितो अंगावरती
क्रोध जाळितो शंभरवेळा

पददलिताचे मूल तान्हुले
रडता स्फुंदुन कडे घेतले
मुके पटापट घेता त्याचे
हसवी खुदुखुदु बालप्रभूला

मुके जनावर व्याकुळलेले
मार्गी पाहुन नाथ धावले
गंगाजळ ते मुखी घालता
पाषाणाला पाझर फुटला

घरात आमच्या पुरणपोळी
तुमच्यासाठी नाथा केली
महाराची ती पोर बोलता
बोट धरुनी संत चालला

धूप घालता सुवास सुटला
मागे पुढती पाट मांडिला
नाथांने मुखी घास घातला
पुंडलिक वरदा हरी बोला

No comments:

Post a Comment