कानडा राजा पंढरीचा,Kanada Raja Pandharicha


कानडा राजा पंढरीचा
वेदांनाही नाही कळला
अंतःपार याचा

निराकार तो निर्गुण ईश्वर
कसा प्रकटला असा विटेवर
उभय ठेविले हात कटिवर
पुतळा चैतन्याचा

परब्रम्ह हे भक्तांसाठी
मुके ठाकले भीमेकाठी

उभा राहिला भाव सावयव
जणु की पुंडलिकाचा

हा नाम्याची खीर चाखतो
चोखोबांची गुरे रखतो
पुरंदराचा हा परमात्मा
वाली दामाजीचाNo comments:

Post a Comment