कधी तू दिसशील डोळ्यांपुढे,Kadhi Tu Disashil

कधी तू दिसशील डोळ्यांपुढे
तुझ्यावाचून सुचे न काही वेड जीवाला जडे

स्वप्नी येसी जवळ बैसशी
स्पर्शभास तो तुझा तनुशी
एकांतीही मधूर स्वर तुझा अवचित कानी पडे

उपभोगाविण अवीट माधुरी
उठवी ओलसर रेखा अधरी
तव श्वासाच्या गंधास्तव पण श्वासच माझा अडे

आसुसली तनू आलिंगनासी
मधुमीलन हा ध्यास मनासी
चिरवांछीत हा योग सुमंगल का नच अजुनी घडे

No comments:

Post a Comment