काय करू मी बोला,Kaay Karu Mi Bola

काय करू मी बोला, घरी पाळणा सुना
नवनवसाचा बाळ माझा येईल का हो पुन्हा ?

जिवापाड मी होते जपले, हासऱ्या मुखीचे अमृत प्याले
चिमणे अश्रु पटपट टिपले, चुकुनी स्वप्नी कधि न बोलले
एकही शब्द उणा


काळजात या घरे पाडुनी, घरभर फिरती गोड आठवणी
व्याकूळ हो‍उनि उरी कवळुनी, चुंबित माया खेळ खेळणी

फुटतो मज पान्हा

सुख माझे ते मुठीत इवले, देवा का रे नाही बघवले
पोटी घालुनि तुवाच नेले, जन्मीचे मज शासन घडले
माझा काय गुन्हा

No comments:

Post a Comment