गुलजार नार ही,Guljar Naar Hi

गुलजार नार ही मधुबाला ॥
तनुलतेवर गेंद फुलांचे यौवन ये बहराला ॥

गोड गोड बोलूनी खोडकर ओढ लावि हृदयाला
भ्रुधनुवरती सज्ज करोनी नयनांची शरमाला
चंचल नयना सहज विंधिते चंचल हृदयाला

No comments:

Post a Comment