गोट्या,Gotya

बीज अंकुरे, अंकुरे, ओल्या मातीच्या कुशीत
कसे रुजावे बियाणे माळरानी खडकात ?

बीजा हवी निगराणी, हवी मायेची पाखर
लख्ख प्रकाश निर्मळ, त्यात कष्टाचा पाझर
हवी अंधारल्या राती चंद्रकिरणांची साथ
कसे रुजावे बीयाणे माळरानी खडकात ?

अंकुराचे होता रोप होई रोपट्याचे झाड
मुळ्या रोवून रानात उभे राहील हे खोड

निळ्या आभाळाच्या खाली प्रकाशाचे गीत गात
कसे रुजावे बीयाणे माळरानी खडकात ?

नाही झाला महावृक्ष, जरी नसे कल्पतरू
फुला-फळांचा त्यावरी नाही आला रे बहरू
क्षणभरी विसावेल वाटसरू सावलीत
कसे रुजावे बीयाणे माळरानी खडकातNo comments:

Post a Comment