गीत लोपले तरी स्मृती,Geet Lopale Tari Smruti

गीत लोपले तरी स्मृती सूरात दाटल्या
शिल्प भंगले तरी खुणा अभंग राहिल्या

एक भारली घडी मीलनात रंगली
एकदा जुळून वाट दूर दूर पांगली
धुंद रम्य दिपीका लोचनात जागल्या

आठवून ती कथा स्वप्न अश्रू ढाळिते
एक भावना अनाथ वेदनेत नाहते
फूल आज संपले विकल होती पाकळ्या

शाप आंधळा असा एकटाच साहतो
भेट जाहली तुझी हेच पुण्य मिरवितो
अंतरी तुझ्या स्मृती खोल खोल कोरल्या

No comments:

Post a Comment