गमते सदा मजला,Gamate Sada Majala

गमते सदा मजला । द्वारका वंद्य ।
प्रभुच्या पदांबुजें जगीं । जी होत धन्य ॥

भासत ती मूर्ती बघतां । हा त्यजोनी ।
स्वर्गीचे जणु सिंहासन । प्रभुराज । अवतरला ॥

No comments:

Post a Comment