एकतारिसंगे एकरूप,Ekatari Sange Ekaroop

एकतारिसंगे एकरूप झालो
आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो

गळा माळ शोभे आत्मरूप शांती
भक्तिभाव दोन्ही धरू टाळ हाती
टिळा विरक्तीचा कपाळास ल्यालो

भूक भाकरीची, छाया झोपडीची
निवाऱ्यास घ्यावी उब गोधडीची
माया-मोह सारे उगाळून प्यालो

पूर्व पुण्य ज्याचे, मिळे सुख त्याला
कुणी राव होई, कुणी रंक झाला
मागणे न काही सांगण्यास आलो

No comments:

Post a Comment