एकतारी सूर जाणी,Ektari Soor Jani

कृष्ण गाथा एक गाणे जाणते ही वैखरी
एक तारी सूर जाणी श्री हरी जय श्री हरी

तू सखा, तू पाठिराखा, तूच माझा ईश्वर
राहिलासी व्यापूनीया तूच माझे अंतर
आळवीते नाम ज्याला अमृताची माधुरी

पाहते मी सर्व ते ते कृष्ण रूपी भासते
आणि स्वप्नी माधवाच्या संगरी मी नाचते
ध्यान रंगी रंगताना ऐकते मी बासरी

तारिलेसी तू कन्हैया दीनवाणे, बापुडे
हीन मीरा त्याहूनीही, भाव भोळे भाबडे
दे सहारा, दे निवारा या भवाच्या संगरी

No comments:

Post a Comment