अशी सखी सहचरी,Ashi Sakhi Sahachari

अशी सखी सहचरी प्रणयिनी । शिवसुंदर मोहिनी
वरिन मी तीच जन्मयोगिनी

वीज कडाडे नयनी एका

दिठीत दुसऱ्या शरदचंद्रिका
सूर जिचे मज जाळित जाती आणि फुले कमलिनी

बिल्वपत्र राउळात
रातराणी काळजात
गीत मदिर परी भाव मधुरतर, अशी दिव्य योगिनी

No comments:

Post a Comment