अशी नजर घातकी बाई,Ashi Najar Ghataki Bai

अशी नजर घातकी बाई ग
उभ्या ऊन्हात सुकली जाई ग

फळ रसाळ जातील वाया
उरी उगा लागलं धडकाया
जीवाभावाचं मला कुणी नाही ग

अंगि ज्वानी ऐन सोळाची
मनि भीती अशा खेळाची
कुठं पाऊल घसरून जाई ग

किती लाजून झाले चूर
काळजाची बेहोष हुरहुर
नवतीची अशी नवलाई ग

No comments:

Post a Comment