अंगणी पारिजात फुलला,Anagani Parijat Phulala

अंगणी पारिजात फुलला ।
बहर तयाला काय माझिया प्रीतीचा आला ॥

धुंद मधुर हा गंध पसरला
गमले मजला मुकुंद हसला
सहवासातुन मदिय मनाचा कणकण मोहरला !

No comments:

Post a Comment