अंगणी गंगा घरात काशी,Angani Ganga Gharat Kashi

काय सांगू मी कोणापाशी
अंगणी गंगा घरात काशी

देवाहुनही उदार सुंदर
सुवासिनीचा श्रीविश्वेश्वर

जवळी माझ्या वसे दिन-निशी

तपावाचुनी कृपा लाभली
हिरवळ पायी, शिरी सावली
सौख्य सजविते मनामनाशी

स्वप्नाहून हे सत्य मनोहर
अमृत सांडे तृप्त मनावर
प्रमोद कवळी दाही दिशाशी

No comments:

Post a Comment