अहो जाईजुईच्या फुला,Aho JaiJuichya Phula

अहो जाईजुईच्या फुला
जरा हसुन माझ्यासंगं बोला
जीवघेणा पुरे हा अबोला
काय अगळिक सांगा तरि घडली ?
माझी माया कशी, हो, तुम्ही तोडली ?

गोरा गोरा हो तुमचा रंग
पिकलं लिंबू नितळ तसं अंग

चोळी ल्याले गझनाची तंग
लाल शालूची आज घडी मोडली
माझी माया कशी, हो, तुम्ही तोडली ?

चांद पुनवेचा वर सरकला
मोगरा शेजेवर सुकला
ताटकळून जीव राया थकला
घ्या हो मिठीत, काया अवघडली !
माझी माया कशी, हो, तुम्ही तोडली ?

No comments:

Post a Comment