आल्या नाचत नाचत,Aalya Nachat Nachat

आल्या नाचत नाचत मेनका रंभा
आज अवतरली जशी इंद्रसभा

कानात पाचुची कर्णफुले
कंठात हि-यांची माळ रूळे
नवरत्न कटी वर चमचमले
जशी रवि-चंद्राची तेज:प्रभा

स्वर किन्नर गाती सप्त सूरा
दशदिशा उजळती रंग जरा
देहभान हरपले चराचरा
रसपान करीत नटराज उभा

No comments:

Post a Comment