अनृतचि गोपाला, Anrutachi Gopala

अनृतचि गोपाला मृत्यू आला, यश ना शिशुपाला ॥

कटु वार्ता ती ऐकता, हृदयी बोले सखा मज ’तुजला वरियले’ ॥

No comments:

Post a Comment